Cookiebeleid

1. Wie zijn de betrokken partijen?

In ons cookiebeleid zijn de volgende definities van toepassing:

MeetDistrict NV (met ondernemingsnummer BE0568.815.225)/MeetDistrict Gent NV (met ondernemingsnummer BE0627.806.863), beide met zetel aan de Zwaanhofweg 10 te 8900 Ieper,

"Gebruiker" of "u": elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie van welke aard dan ook heeft of zal aangaan met MeetDistrict NV/MeetDistrict Gent NV via dit online platform.

"Wet": art. 129 van de wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd bij wet van 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012).

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de vaste schijf van uw computer. Hiermee kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het gebruik van onze website (bv. taalkeuze).

Tenzij u uw browserinstellingen zodanig heeft aangepast dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt.

De cookies die wij op deze website gebruiken zijn veilig en bedoeld om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zoveel mogelijk de gegevens die wij verzamelen via de cookies.

3. Cookie-types

Onze cookies kunnen worden ingedeeld volgens herkomst, functie en levensduur.

- Eerstepartijcookies zijn cookies die worden geplaatst door een website die op dat tijdstip door de gebruiker wordt bezocht (zoals cookies geplaatst door MeetDistrict NV / MeetDistrict Gent NV).

- Derdepartijcookies zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan dat van de website die door de gebruiker wordt bezocht. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij plaatst een cookie via die website, dan is dit een derdepartijcookie (zoals cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook en Hotjar).

- Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt (zoals cookies voor het aanmelden of registreren, en taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn per definitie eerstepartijcookies.

- Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en voor gerichte reclame. Ze hebben niets te maken met de puur technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina's van de website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website direct met anderen te delen via sociale media. Cookies voor gerichte reclamedoeleinden maken het mogelijk om een profiel op te bouwen op basis van uw surfgedrag, zodat getoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eerstepartij- of derdepartijcookies zijn.

- Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker staan voor de duur die in het cookie is bepaald. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die dit cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

- Sessiecookies: deze cookies stellen ons in staat de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer een gebruiker het browservenster opent, en eindigt wanneer het browservenster wordt gesloten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies gewist. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

4. Beheer van cookies

Wij wijzen erop dat webbrowsers u de mogelijkheid bieden om uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen vindt u in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende koppelingen nuttig zijn. Zoniet, raadpleeg dan de hulpfunctie in uw webbrowser voor meer informatie.

5. Welke cookies worden op dit platform gebruikt?

Functionele cookies

Benaming

Geldigheid

Doel

Locale

1 jaar

Taalvoorkeur

Cookieconsent_status

1 jaar

Interactieve cookiemelding

Niet-functionele cookies

Benaming

Geldigheid

Inhoud en doel

1P_JAR

1 maand

Deze cookies worden door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Google-sites weer te geven op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

ANID

1 jaar

Dit cookie van Google Analytics koppelt uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder hebt ingelogd met uw Google-account. Hiermee worden de advertenties die u op uw apparaten te zien krijgt, gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

TOESTEMMING

20 jaar

YouTube (Google) gebruikt dit om toestemming voor het gebruik van inhoud van derden in frames op te slaan - google.com/policies/privacy Third Party Persistent.

NID-3PAPISID

5 maanden

Cookie van DoubleClick, onderdeel van Google Analytics. Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

__Secure

2 jaar

Bouwt een profiel op van interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen door middel van herbenadering met gerichte reclame.

__Secure-3PSID

2 jaar

Bouwt een profiel op van interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen door middel van herbenadering met gerichte reclame.

__Secure-3PSIDCC

2 jaar

Bouwt een profiel op van interesses van de websitebezoeker om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen door middel van herbenadering met gerichte reclame.

_gcl_au

session

Dit is het eerstepartijcookie voor de functionaliteit inzake conversiekoppelingen - het maakt gebruik van informatie van aangeklikte advertenties en slaat deze op in een eerstepartijcookie zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina.

__gtm_campaign_url

6 maanden

Bewaart utm-gegevens voor rapportagedoeleinden.

__gtm_referrer

6 maanden

Bewaart de verwijzende koppeling voor rapportagedoeleinden.

__utmzzses

session

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op anonieme wijze, zoals het aantal bezoekers van de site, van welke site de bezoekers komen, en de pagina's die ze hebben bezocht.

initialTrafficSource

session

Traceert de initiële verkeersbron van de bezoeker met Google Tag Manager.

c_user

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

datr

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

dpr

session

Dit cookie wordt gebruikt door Facebook voor prestatiedoeleinden.

fr

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

presence

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

sb

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

spin

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

xs

session

Voor een ingelogde Facebook-gebruiker.

_fbc

session

Pixelcookie van Facebook.

_fbp

session

Pixelcookie van Facebook.

DSID

1 dag

DoubleClick (Google) gebruikt cookies om advertenties te verbeteren. Ze bevatten geen informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

IDE

2 jaar

DoubleClick (Google) gebruikt cookies om advertenties te verbeteren. Ze bevatten geen informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

RUL

session

DoubleClick (Google) gebruikt cookies om advertenties te verbeteren. Ze bevatten geen informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

_BEAMER_DATE_zeKLgqli17986

300 dagen

Dit cookie wordt geplaatst door Beamer en bewaart de recentste datum waarop de feed werd geopend.

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

3000 dagen

Dit cookie wordt ingesteld door Beamer om de datum van de eerste interactie van deze gebruiker samen met inzichten op te slaan.

_BEAMER_LAST_POST_SHOWN_zeKLgqli17986

3000 dagen

Dit cookie wordt ingesteld door Beamer en bewaart de tijdstempel van de laatste keer het aantal ongelezen berichten voor deze gebruiker werd bijgewerkt.

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

3000 dagen

Dit cookie wordt ingesteld door Beamer en bewaart de tijdstempel van de laatste keer het aantal ongelezen berichten voor deze gebruiker werd bijgewerkt.

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

300 dagen

Dit cookie wordt ingesteld door Beamer om een interne ID voor een gebruiker op te slaan.

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minuten

Dit cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Het cookie stelt daarbij een attribuut True/False in.

_hjTLDTest

session

Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen wij het meest generieke cookiepad te bepalen dat wij zouden moeten gebruiken in plaats van de paginanaam op de server. De bedoeling hiervan is om cookies te kunnen delen onder subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen wij het _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende url-substringalternatieven, totdat dit mislukt. Na deze controle wordt het cookie verwijderd.

_hjid

1 jaar

Hotjar-cookie dat wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina terechtkomt met het Hotjar-script. Wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te bewaren, die uniek is voor die site op de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven.

_hjIncludedInPageviewSample

30 minuten

Cookie dat Hotjar laat weten of die bezoeker is opgenomen in de datasteekproef die wordt bepaald door de paginaweergavelimiet van uw site.

__cfruid

1 sessie

Helpt Cloudflare kwaadwillige bezoekers van uw website te detecteren en het blokkeren van legitieme gebruikers te beperken.

cf_clearance

1 sessie

Helpt Cloudflare kwaadwillige bezoekers van uw website te detecteren en het blokkeren van legitieme gebruikers te beperken.

hubspotapi

5 minuten

Dit cookie maakt het de gebruiker mogelijk om met de juiste machtigingen toegang te krijgen tot de app.

hubspotapi-csrf

1 jaar

Dit wordt gebruikt voor CSRF-preventie - het voorkomen dat websites van derden toegang krijgen tot uw gegevens.

hubspotapi-prefs

1 jaar

Dit wordt gebruikt met het hubspotapi-cookie zodat het systeem kan onthouden of de gebruiker het vakje "onthoud mij" heeft aangevinkt (dit beheert de vervaltijd van de hoofdcookie-authenticatie).

hubspotutk

13 maanden

Dit cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier, en wordt gebruikt voor de deduplicatie van contacten.

__hssc

30 minuten

Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in het hstc-cookie incrementeel moet verhogen.

__hssrc

1 sessie

Als dit cookie niet bestaat wanneer HubSpot de cookies beheert, wordt de sessie beschouwd als een nieuwe sessie.

__hstc

13 maanden

Bevat het domein, de utk, de initiële tijdstempel (van het eerste bezoek), de laatste tijdstempel (van het laatste bezoek), de actuele tijdstempel (van het actuele bezoek) en het sessienummer (dat incrementeel toeneemt bij elke volgende sessie).

__stripe_mid

1 jaar

Voor de preventie van fraude

* Voor cookies geplaatst door derden (zoals Google Analytics & Hotjar) verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Houd er rekening mee dat wij de inhoud van deze verklaringen of de inhoud van de cookies van deze derde partijen niet kunnen beïnvloeden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Dit cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is op elk geschil.

De rechtbanken te Ieper en het hof van beroep te Gent, zijn uitsluitend bevoegd om over alle geschillen te oordelen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit cookiebeleid.

7. Aanvaarding

Door de website te bezoeken en uiterlijk op het moment van registratie aanvaardt u alle bepalingen van dit cookie beleid en accepteert u dat MeetDistrict NV / MeetDistrict Gent NV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit cookiebeleid, onze privacyverklaring en onze vrijwaringsclausule, die u op deze website kunt vinden.

MeetDistrict HQ

  • ma - do 08:00-18:00
    vr 08:00-17:00
    za, zo & feestdagen gesloten